Den harmoniske gudstjeneste

Georg Philipp Telemann udgav i 1725/26 samlingen ”Harmonischer Gottes-Dienst”. Samlingen, der består af kammerkantater til alle kirkeårets søn- og helligdage, er netop blevet digitaliseret af Det kongelige Bibliotek og dermed gjort alment tilgængelig. Kantaterne varer ca. 10 min. hver og kræver blot 1 sanger og 3 musikere.

Det er tanken at opføre kantaterne, sammen med passende instrumentalværker, som et led i højmesser og andre gudstjenesteformer, f. eks. musikandagter eller aftengudstjenester.

Tilbuddet henvender sig især til mindre kirker med begrænsede pladsforhold og et beskedent musikbudget. Selvom samlingen er tysk-sproget, bør det nævnes, at kantater af Telemann allerede i 1700-tallet blev opført i Danmark. Teksterne er typiske for tidens pietistiske digtning, således som den også kendes hos den store danske salmedigter Hans Adolph Brorson.

Kantaterne kan også indgå i kirkekoncerter. Vi har tidligere sammensat programmer til kyndelmisse, palmesøndag og pinse. Det er naturligvis muligt at tilrettelægge et koncertprogram til enhver anden tid i kirkeåret.